STUDIE PROKÁZALA, ŽE LISTERINE® JE PROTI INTERPROXIMÁLNÍMU PLAKU ÚČINĚJŠÍ NEŽ ČIŠTĚNÍ DENTÁLNÍ NITÍ PROVÁDĚNÉ DENTÁLNÍ HYGIENISTKOU.

12týdenní randomizovaná klinická studie k vyhodnocení účinnosti režimů čištění zubním kartáčkem a vyplachování ústní vodou LISTERINE s esenciálními oleji

Cíl

12týdenní kontrolovaná klinická studie, která zkoumala účinky používání ústní vody obsahující esenciální oleje, supervizovaného čištění dentální nití a hydroalkoholového výplachu, na prevenci a redukci zubního plaku.

Metodika

Všichni účastníci podstoupili před zahájením studie profesionální dentální profylaxi. Participanti byli rozřazeni do 4 skupin. Všichni účastníci si ve všední dny ráno čistili zuby zubním kartáčkem v místě, kde studie probíhala. Skupiny participantů, které používaly výplach po čištění zubním kartáčkem pod dohledem, použily výplach přiřazený své skupině. Další skupina použila zubní nit pod dohledem. Poslední skupině vyčistila zuby dentální nití dentální hygienistka. Účastníci prováděli svůj režim ústní hygieny doma vždy večer a během víkendu dvakrát denně. Měření zubního plaku bylo provedeno na začátku studie, ve 4. týdnu a ve 12. týdnu.

Výsledky

Studie ukázala, že LISTERINE® redukuje tvorbu interproximálního plaku nad linií dásní oproti zubní niti 4,6x více.*1

*Trvalá redukce supragingiválního plaku při nepřetržitém používání dvakrát denně po dobu 12 týdnů po čištění zubů dentální hygienistkou. Čištění dentální nití bylo prováděno dentální hygienistkou.

References:

1. Bosma ML. et al., Journal of Dental Hygiene (2022);96(3):8-20.

DOPORUČUJTE LISTERINE® JAKO NEZBYTNOU SOUČÁST PÉČE O ÚSTNÍ DUTINU!