PŘIDÁNÍM ÚSTNÍ VODY LISTERINE K MECHANICKÉMU ČIŠTĚNÍ ZUBNÍM KARTÁČKEM A DENTÁLNÍ NITÍ DOŠLO K SIGNIFIKANTNÍ REDUKCI INTERPROXIMÁLNÍHO PLAKU

Porovnání účinnosti používání dentální nitě a ústní vody z hlediska tvorby zubního plaku: 12týdenní klinická studie s virtuálním dohledem1

Cíl

Prostřednictvím 12týdenní studie zhodnotit účinnost různých režimů orální hygieny z hlediska prevence a redukce zubního plaku

Metodika

Zaslepená studie, účastníci byli randomizovaně rozděleni do 4 skupin

Účastníkům bylo poskytnuto: zubní kartáček, zubní pasta, dentální nit a ústní voda obsahující kombinaci čtyř esenciálních olejů (EO) a školení/instrukce podle toho, do které skupině byli přiřazeni. Účastníci prováděli čištění doma, jedenkrát pod virtuálním dohledem, druhé čištěnídaný den a víkendové dny bez dohledu.

Měření množství plaku bylo provedeno na počátku, ve 4. týdnu a ve 12. týdnu.

Výsledky

Bylo prokázáno, že pokud se ústní voda LISTERINE® obsahující esenciální oleje používá jako doplněk k čištění zubů zubním kartáčkem a dentální nití, redukuje po 12 týdnech*1 interproximální plak o 28,4 %, ve srovnání s čištěním pouze zubním kartáčkem a dentální nití*1.

*Trvalá redukce subgingiválního plaku při nepřetržitém používání dvakrát denně po dobu 12 týdnů po čištění zubů. Čištění dentální nití probíhalo jednou denně ve všední dny pod dohledem.

Reference:

1. Milleman J., et al Journal of Dental Hygiene (2022);96(3):21-34.

DOPORUČUJTE LISTERINE® JAKO NEZBYTNOU SOUČÁST PÉČE O ÚSTNÍ DUTINU!