Ústní vody LISTERINE® – prověřené českými zubními lékaři i spotřebiteli

Zdraví zubů je možné dosáhnout a udržet pouze účinnou dlouhodobou péčí o zdravotní stav celé ústní dutiny. Pravidelné používání mechanických prostředků ústní hygieny (zubní kartáčky, zubní nitě, mezizubní kartáčky) v kombinaci se zubní pastou s obsahem fluoridu a s ústní vodou LISTERINE® staví tento cíl každému z nás na dosah ruky.

Ústní voda LISTERINE® plně vyhovuje všem přísným nárokům na pravidelné dlouhodobé používání.  Jejím základem je od roku 1879 kombinace čtyř základních esenciálních olejů – thymol, eukalyptol, methyl-salicylát a levomentol1. Všechny uvedené složky se získávají z rostlin a běžně se vyskytují v živé přírodě.

Při pravidelném dlouhodobém používání ústní voda LISTERINE®: 1. snižuje celkovou mikrobiální zátěž v oblasti ústní dutiny tím, že proporcionálně redukuje a na redukovaných hodnotách dlouhodobě udržuje počet všech sledovaných mikroorganizmů. Proto 2. nevede k selektivnímu vyhubení ani pomnožení žádného ze sledovaných bakteriálních druhů. 3. z hlediska snížení celkové mikrobiální zátěže je po třech měsících pravidelného používání dosaženo takového rovnovážného stavu, který zůstává nadále dlouhodobě stabilní – tím 4. zachovává proporcionálně redukovaný pro daného jedince přirozený mikrobiální obsah ústní dutiny2.

Výjimečné a ověřené vlastnosti ústní vody LISTERINE® při dlouhodobém používání jsou důvodem její mimořádné obliby v mnoha zemích světa. Nejinak je tomu i v České republice – podle průzkumu provedeného koncem roku 2012 nezávislou agenturou TNS AISA je LISTERINE® mezi českými stomatology nejen nejčastěji doporučovanou, ale i jimi samotnými nejčastěji používanou ústní vodou.

Ústní voda LISTERINE®je také nejpoužívanější ústní vodou mezi českými spotřebiteli. Její podíl na celkovém prodeji ústních vod se dlouhodobě pohybuje nad 50%*. Tento fakt je také nepochybnou známkou spokojenosti spotřebitelů s touto ústní vodou.

Přes 130 let bezpečného používání a více jak 50 let výzkumů dávají ústní vodě LISTERINE® kredit nejvíce používané a nejrozsáhleji studované značky mezi všemi ústními vodami1,3. Množství laboratorních i klinických informací a přesvědčivé výsledky stovek odborných publikací jsou podkladem pro jednoznačná stanoviska odborných společností – ústní voda LISTERINE® TOTAL CARE je držitelem Pečeti České stomatologické komory, Americké dentální asociace a celé řady dalších národních odborných společností.  Ústní voda LISTERINE® je partnerem Evropské parodontologické federace4,5,6.

 

* Propočet společnosti Johnson  & Johnson, s.r.o. na základě odhadů prodejů (v litrech)  společnosti Nielsen v kategorii ústních vod na auditovaném českém maloobchodním trhu v období 05/2015 – 04/2016 (Copyright © 2016, The Nielsen Company.)

 

Zdroj:

  1. Fine DH: Listerine: past, present and future-a test of thyme. J Dent. 2010 Jun, 38 Supp 1:S2-5
  2. Kolenbrander PE, Palmer RJ Jr, Rickard AH, et al.: Bacterial interactions and successions during plaque development. Periodontool 2000,2006: 42:47-79
  3. http://www.listerine.com/products/cool-mint-antiseptic-mouthwash
  4. http://www.dent.cz/index.php?id_strana=53Pecet-CSK
  5. http://www.ada.org/sealprogramproducts.aspx
  6. http://www.efp.org/